OTARTEKO SOLIDARIOA LH

 Aurten ere, Lehen Hezkuntzako umeek, hamaiketako solidarioan hartu dute parte. Beren diru ekarpenekin, Juan Bonal fundazioaren babesa finantzatzen lagundu dute.ALDAKETA KLIMATIKOA

CAMBIO CLIMÁTICO

El 13 de enero, los niños/as de primero de primaria tuvieron un taller sobre el cambio climático. En el taller, aprendieron lo importante que es cuidar nuestro planeta. La amatxu de uno de los niños fue la protagonista, Patricia. Patricia trabaja en Iberdrola y es voluntaria. Al finalizar la explicación, realizaron un taller para cerciorarse de que lo habían entendido. El taller trataba de que cada alumno/a colocara en una cartulina que había en la pizarra la pegatina que anteriormente les había repartido Patricia; de tal manera que tenían que pensar y decidir si era bueno para el cambio climático o no. Ej: Las placas solares sí son buenas, los coches, en cambio, no.

KLIMA ALDAKETA

Urtarrilaren 13an, lehenengo mailako umeek klima aldaketari buruzko tailerra eduki zuten. Tailerran, gure planetaren zaintzaren garrantzia ikasi zuten. Ume baten ama izan zen hizlaria, Patricia. Patricia, Iberdrolan lan egiten du eta boluntarioa da. Azalpena amaitzean, ulertu zutela ziurtatzeko, tailer bat egin zuten. Tailerrean, ikasle bakoitzak arbelean zegoen kartulina batean, aurretik Patriciak banatutako pegatina itsatsi behar izan zuten; halako moduan, pentsatu eta erabaki behar zuten klima aldaketarako ona zen ala ez. Adibidez: eguzki panelak onak dira, kotxeak, aldiz, ez. 
ENERGIA AURREZTEN

 AHORRO DE ENERGÍA

Los alumnos/as de 5º de primaria están trabajando la energía y para ello hicieron un diagnóstico de Portugalete en diferentes zonas (las calles, la carretera, el mercado, el polideportivo...) haciendo propuestas para ahorrar energía.

ENERGIA AURREZPENA

Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleak energia lantzen ari dira eta horretarako Portugaleteko gune desberdinetako diagnostikoa egin zuten (kaleak, errepidea, merkatua, polikiroldegia...) energia aurrezteko proposamenak eginez.OTARTEKO SOLIDARIOA

 2. Otarteko solidarioa prestatu dugu gure ikastetxean.

 Guztioi esker beste ume batzuk lortuko dute egunean behin, gutxienez, jatea baita eskolara joatea ere.

BAKEAREN EGUNA

 DIA DE LA PAZ

El 31 de enero, los alumnos y alumnas de primero de primaria, como todos los años, participaron en el Día de la Paz. Para reforzar los ideales de la paz, los niños/as realizaron un dibujo de algún lugar que les transmitiera paz para después pegarlos en el paseo del Puente Colgante.

BAKEAREN EGUNA

Urtarrilaren 31 an, Lehen Hezkuntzako lehenengo mailako ikasleek, urtero bezala, Bakearen Egunean parte hartu zuten. Bakearen idealak indartzeko, umeek bakea trasmititzen zitzaien marrazki bat egin zuten gero Zubi Eskegiko paseoan itsasteko.


EMAKUMEAK ZIENTZIAN

EGUTEGIA
jUEGO DE CARTAS https://drive.google.com/file/d/1MkBmR_qsAMbAuEak5nuLYlQ7iw-7W_fZ/view?usp=sharing